V Plané nad Lužnicí se děti seznamují s hokejbalem.

V Plané nad Lužnicí se děti seznamují s hokejbalem.

V místní základní škole se s novým školním rokem začínají žáci seznamovat i s novým sportovním odvětvím, a to hokejbalem. Děti i učitelé si tento sport velmi pochvalují, jelikož kloubí hned několik zaměření a může se hrát na venkovních hřištích. Nám se povedlo společně s panem učitelem Paločkem dát dohromady článek o tom, jak dostal hokejbal do své školy a v čem vidí jeho předností.

V Plané nad Lužnicí se hraje díky rozvojovému projektu ČMSHb hokejbal.

Na konci školního roku 2022/2023 se Základní škola Planá zapojila do projektu Školní set. Sadu hokejek, míčků a branek měli žáci možnost si vyzkoušet již na začátku dalšího školního roku, kdy se nadšeně zapojili jak chlapci, tak děvčata. Na fotkách pod článkem je vidět nadšení a zápal pro hru žáků, kteří se s hokejbalem prvně seznamují.

Dle slov pana Paločka (ZŠ Planá), popularita tohoto sportu mezi žáky roste, žáci o něj sami často žádají a někteří mají dokonce potenciál hrát i na závodní úrovni. Hokejbal podle něj žákům nabízí především změnu od klasických týmových sportů a příjemné zpestření hodin. Výhodu vidí pan Paločko také ve výdrži vybavení a možnosti hrát venku, která chybí u ostatních sportů, například u florbalu. Co on sám oceňuje je všestrannost, kterou hokejbal od žáků vyžaduje, současnou rychlost, sílu, vytrvalost a koordinaci běhu a práce s hokejkou, tedy rukou a očí. Pan Paločko si také prošel e-learningem o základních pravidlech hokejbalu, která jsou mu později nápomocná v roli rozhodčího při hodinách tělocviku.

Jsme velmi rádi, že jsme mohli navázat spolupráci se Základní školou Planá a doufáme, že tato spolupráce přispěje k rozvoji mládežnického hokejbalu v regionu Čechy Jih. Dále bychom chtěli poděkovat panu Paločkovi, který celou spolupráci zaštiťoval a poskytl nám také fotky prvního použití hokejbalového vybavení. 

p. Paločko