Staň se trenérem

phpkoD1OE

 

Chcete se stát hokejbalovým trenérem případně trenérkou? Poradíme Vám jak získat přehled o akcích pro trenéry, získat potřebnou licenci a mít také dostatek informací o doškolavacích seminářích a seminářích obnovy. 

Pro učitele krátký e-learningový kurz o základech hokejbalu.

Struktura trenérských licencí je rozdělena do 4 stupňů (A, B, C, D). Náplně studia pro jednotlivé úrovně jsou dostupné v záložce Licence.

 

PROČ – důvody k nastíněnému obsahu tréninku 

 • V rámci zachování zdraví respektujeme věkové zákonitosti vycházející z biologického věku dítěte. 

 • Obsah cvičení a her je v souladu s nejnovějšími vzdělávacími trendy napříč sportovními hrami. 

 • Při komunikaci aplikujeme nejnovější poznatky z psychologických výzkumů.

Autor: Mládežnický hokejbal

 

JAK – způsoby učení 

 • Pozitivní atmosféra je základ pro kvalitní trénink. 

 • Trénink dětem vytváří prostor pro vlastní seberealizaci. 

 • Odpovědnost za výkon necháváme převzít samotné děti. 

 • Ve cvičení záměrně zaměřujeme pozornost dětí na klíčové body techniky. 

 • S obtížností cvičení pracujeme individuálně. 

 • Chválíme činnost a energii vloženou do úsilí, nikoliv hráče samotné. 

 • V komunikaci používáme otevřené otázky a vyvarujeme se slovíčka NE nebo ALE. 

Zdroj fotografie (mladeznickyhokejbal)

 

CO – obsah tréninku 

 • Trénink je zaměřen na všestranný pohybový rozvoj, ovládání míčku a cvičení jeden proti jednomu. 

 • Trénink má za cíl naučit děti se rozhodovat samostatně, rychle a až poté správně. 

 • Úvod tréninku realizujeme formou her, které mají návaznost na další náplň tréninku. 

 • Hlavní část tréninku realizujeme herní formou a do průpravných cvičení vkládáme soutěžní prvky. 

 • V tréninku pracujeme s hráči ve skupinkách i individuálně. 

 • Hra na malém prostoru je základem našeho tréninku. 

zdroj fotky (mladeznickyhokejbal)

Důsledkem kvalitní činnosti trenérů mládeže jsou pozitivní emoce sportujících dětí.