Co je to hokejbal ?

phpUkHUFC

 

Hokejbal je relativně mladý sport, který vychází z ledního hokeje.

Podobá se a značně se mu přibližuje po stránce formální i obsahové. Příbuznost k lednímu hokeji dokazuje stejná hokejka, rozměry branek a z větší části i pravidla hry. Zásadní je však to, že z psychologického hlediska se hráč hokejbalu staví do jedné řady s hráčem ledního hokeje a považuje hokejbal za sport, který z řady důvodů přímo z ledního hokeje vznikl. 

Od ledního hokeje se liší: 

  • nehraje se na ledě, ale na pevném povrchu hřiště (asfalt, beton, plastový povrch) 

  • nepoužívá se bruslí, hráči hokejbalu mají sportovní obuv 

  • hraje se sice klasickou hokejkou, ale s plastovým míčkem 

  • ostatní výstroj hráče hokejbalu je jednodušší než v ledním hokeji, protože není nutná tak pečlivá ochrana těla. 

Často při vyslovení slova hokejbal dochází k záměně s pozemním hokejem nebo florbalem. Od toho se ovšem zásadně liší v mnoha směrech (povrch a velikost hřiště, mantinely, branky, počet hráčů, hokejka, míček, pravidla atd.) a příbuznost není téměř žádná. 

  • I když z pochopitelných důvodů hokejbal nedosahuje atraktivity ledního hokeje, má před tímto sportem, zejména z hlediska možného masového rozšíření a zapojení zejména mládeže, řadu předností.