Kdy s hokejbalem začít?

phpkf5aJZ

S hokejbalem se většinou seznamují děti od 4 let věku, ideální věk je kolem 6-7 roku, kdy už začínají být děti samostatnější. Určitě to však nemusí být pravidlem s hokejbalem se dá začít v každém věku. Pokud Vás hokejbal zaujal nikdy není pozdě jej přijít vyzkoušet.  

Hokejbal není jen o běhání s míčkem po hřišti, důležitá je i všeobecná sportovní průprava.

V rámci vzdělávání hokejbalových trenérů či lektorů dbáme právě na všeobecnou sportovní průpravu, která má zásadní vliv na vývoj dětí. Zaměřujeme se na individuální ale i kolektivní pojetí hry a také se snažíme přecházet určitým negativním efektům sportovní činnosti u mládeže.

Českomoravský svaz hokejbalu dbá také na etiku sportu. Děti, trenéry ale i rodiče vedeme k hodnotám fair play. Za tímto účelem byl vytvořen etický kodex hráče, trenéra a rodiče, který naleznete na hokejbalových hřištích. Chování trenérů k hráčům, vztahy a také vytváření pozitivního rozvojového prostředí ze strany rodičů a fanoušků jsou nedílnou a nedělitelnou složkou každého sportu.